Het verhaal achter ICT Vanaf Morgen

In deze film geven wij een kijkje in het verhaal achter ICT vanaf Morgen. We vertellen waar wij als Social Enterprise voor staan en waar we ons mee bezig houden.

ICT Vanaf Morgen: Missie en Visie

Wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen jongeren zijn die via reïntegratie (weer) een baan hopen te bemachtigen. Maar ook verzorgen we dagbesteding en zijn er bovendien vrijwilligers en stagiairs die ons ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. Want we willen het sámen doen, elkaar uitdagen om plezier te hebben op de werkvloer en het zelfvertrouwen te vergroten. Dan volgt de rest vanzelf, weten wij uit ervaring.

Maatschappelijk

ICT vanaf Morgen werkt graag met mensen die óf vrijwilliger zijn óf ondersteuning van ons krijgen om weer kans te maken op de arbeidsmarkt. Want kort door de bocht: werk is eigenwaarde. Een mooie kans dus voor jongeren met diverse achtergronden en afstand tot de arbeidsmarkt om invulling te geven aan hun re-integratietraject op de werkvloer van de stichting.

“Wij zijn een Social Enterprise: een onderneming die kiest voor maatschappelijke waarde."

Bij ons leren ze om zowel met hardware als software om te gaan. En ga je mee om op locaties zelf ICT-installaties op- of af te bouwen. Maar ook valt er van alles te doen op het gebied van marketing en voorlichting geven op scholen. Tenslotte willen we het samen doen en onze doelstellingen verwezenlijken!

Wil je met ons meedoen: ervaren jobcoaches zetten hun kennis en netwerk in om je daarin te begeleiden. Want niet alleen is het werken bij ons veilig, interessant en leerzaam, het kan altijd in eigen tempo en in passende werktijden. En dan gaan we gewoon zien hoe ver we samen komen. We doen een grondig eerste gesprek samen, gaan plannen te maken wat je bij ons wilt gaan doen en wat een reële doelstelling kan zijn.

Duurzaam

Het ICT-gebruik groeit, ongecontroleerd en in een ijzingwekkend tempo. En daarmee ook de behoefte aan grondstoffen als koper, goud, zilver en palladium. Afkomstig uit mijnen waar vaak kinderen in mensonterende omstandheden moeten werken. Een andere, zeer ongewenste consequentie is de enorme afvalberg die gedumpt wordt in derde wereld landen. Om daar verder verwerkt te worden onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Dat moeten we samen niet willen. Daar willen wij wat aan doen.

Veel apparatuur die afgeschreven is en ingeruild wordt kunnen wij een tweede leven geven. Bijvoorbeeld in scholen, bij studenten of bij mensen met een kleine beurs. En mocht de computer echt aan het einde van zijn cyclus zijn, dan zorgen wij dat hij verantwoord verwerkt wordt tot grondstoffen bij gecertificeerde bedrijven. Maar weggooien doen we niet. Alles kan worden hergebruikt. Dat is volgens ons de enige manier om verantwoord om te gaan met het milieu.

Partners & Donateurs